himmel och vatten

Hällefors Hembygdsgård

Hällefors hembygdsgård ligger i utkanten av centrum. Här finns en fin samling gamla byggnader med bruksföremål från trakten. Bland annat en bergsmansgård från 1700-talet, loftbod, smedja och stall. Här finns också ett arkiv med mycket intressant från Hällefors kommun. 

Lågsäsong öppet endast för grupper.
Kontakt: Hällefors turistbyrå, tfn 0591-120 01 eller ordförande Mats Nilsson,
tfn 070-546 81 06
www.helleforshembygdsforening.se

Turistinformation

Kommunkontoret Sikforsvägen 7, 712 83 Hällefors
Telefon växel: 0591-644 77

E-post: turist@hellefors.se

bergslagen.se